Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu,
im. Marii Konopnickiej

Przydatne informacje

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły.

Funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym

W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcji rąk przy wejściu.

Wyznaczyliśmy wejścia do szkoły dla określonych grup uczniów:

 

Wejście A (główne) –  oddział przedszkolny i klasy 1 – 3

 Wejście B  – uczniowie odbywający lekcje w salach od 106 do 113

Wejście C  (przy szatniach)  – uczniowie odbywający lekcje w salach od 117 do 121 i od 202 do 207

Wejście D (od stołówki) – dzieci uczęszczające do świetlicy

Plan lekcji

Plan lekcji dostępny jest po zalogowaniu się do systemu

Dzwonki lekcyjne

 1. 800 – 845 (przerwa 10 min.)
 2. 855 – 940 (przerwa 10 min.)
 3. 950 – 1035 (przerwa 10 min.)
 4. 1045 – 1130 (przerwa 10 min.)
 5. 1140 – 1225 (przerwa obiadowa – 15 min.)
 6. 1240 – 1325 (przerwa obiadowa – 15 min.)
 7. 1340 – 1425 (przerwa 10 min.)
 8. 1435 – 1520 (przerwa 10 min.)
 9. 1530 – 1615 (przerwa 10 min.)
 10. 1625 – 1710

7.55 – PIERWSZY DZWONEK ROZPOCZYNAJĄCY DZIEŃ LEKCYJNY W SZKOLE.

7.50 – MOŻLIWE WEJŚCIE UCZNIÓW NA TEREN SZKOŁY (NIE DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO).

Niniejsze godziny lekcyjne i przerwy obowiązują dla klas 4-8.

Dla klas 0-3 przerwy regulują wychowawcy i opiekunowie klas.

Świetlica dla uczniów klas 1-3 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1700.

Catering

Jesteśmy firmą cateringową , która od 15 lat zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie żywienia zbiorowego. Dostarczamy posiłki głównie do placówek oświatowych.
Szkoła do której będą uczęszczać Państwa dzieci współpracuje z naszą firmą od 2012 r.

Obiady oraz śniadania zamawiają Państwo przez system zamawiania posiłków.

Stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 2 września 2021 r.

Rejestracja jest już uruchomiona.

Rodzice zarejestrowani w aplikacji nie muszą się już rejestrować.


Aby się zarejestrować, prosimy kliknąć w poniższy link

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć):

Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki, należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie.

Zamówienie lub odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji najpóźniej w dniu poprzedzającym dostarczenie posiłku do godziny 22:00. 

Informacje na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji.

Telefon kontaktowy 501 510 052 – Joanna Łucka-Jeziorna School Food

W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z firmą odpowiedzialną za aplikację, z którą współpracujemy.

(Biuro Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę „Pomoc > Wyślij wiadomość”.
W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.)

Pozdrawiamy School Food Hanna Łucka

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów tejże szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami Szkoły (Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim),
 • z Samorządem Lokalnym, czyli organem prowadzącym Szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze Szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • z Kuratorium Oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z Radami Rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń).

Rada Rodziców jest autonomiczna, całkowicie niezależna od Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, co przejawia się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków. Posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami poprzez sprawozdania przedstawicieli klas podczas zebrań z rodzicami, przede wszystkim w celu informowania ich o działaniach Rady oraz wydatkowaniu finansów. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie nim zarządza.

Kontakt z Radą Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez przedstawicieli Rady w każdej z klas lub mailowo pod adresem rada_rodzicowsp64@wp.pl.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – Maciej Łuszczyński
Zastępca – Agnieszka Sowa
Skarbnik – Agata Łuczak
Sekretarz – Anna Czubaszewska
Członek – Karolina Plebańska
Członek – Daria Czamanska

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący – Izabela Molczyk
Zastępca – Klaudia Andrzejewska
Członek – Magdalena Owczarz

Nr konta RR: 38 9068 1013 0000 0000 0007 8748

Programy i podręczniki

Pobierz dokument

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2021/2022

Pobierz dokument

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca – (brak)
Zastępca  – (brak)

Opiekunowie:

 • Hanna Leonarska
 • Paula Gumińska
 • Elżbieta Kostusiak
 • Justyna Załęska
 • Klaudia Blacha

Dofinansowanie
z Unii Europejskiej

Szanowni Państwo

Informujemy, iż nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

PROJEKTY

1. Zdalna Szkoła - laptop Terra

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 99 999,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99 999,90 zł

2. Zdalna Szkoła +

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025

Szanowni Państwo

Miasto Poznań otrzymało w 2021 roku dofinansowanie z tytułu realizacji rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.
Program przeznaczony jest na dofinansowanie zadania polegającego rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

Dotacja dla Miasta Poznania z budżetu państwa z tytułu realizacji tego programu wynosi: 110.500 zł.

Całkowita wartość programu wynosi natomiast 138.125 zł.

nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Informacja :  W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu nie będą organizowane oddziały przedszkolne.

Pobierz dokument

Informacja do Rodziców - oddziały przedszkolne w SP

nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Pobierz dokument

Informacja dla rodziców

Pobierz dokument

Terminy rekrutacji do klas pierwszych 2022-2023

Pobierz dokument

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych

Pobierz dokument

Oświadczenie nr 1

Pobierz dokument

Oświadczenie nr 2

Pobierz dokument

Oświadczenie nr 3

Pobierz dokument

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I

Pobierz dokument

Wniosek do szkoły pozaobwodowej

Pobierz dokument

Zgłoszenie do szkoły obwodowej