Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu,
im. Marii Konopnickiej

Przydatne informacje

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły.

Nabór Na Rok Szkolny 2021/2022 Do Oddziału Przedszkolnego

Kryteria
rekrutacji

Terminy
rekrutacji

Informacja + procedury

Informator dla Rodziców

Najczęściej zadawane pytania

oświadczenie nr 1
(MEN)

oświadczenie nr 2
(MEN)

oświadczenie nr 3
szczepienia

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2021-2022

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola oddziału przedszkolnego

Wyniki Rekrutacji Do Oddziału Przedszkolnego 2021/2022

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do Oddziału Przedszkolnego

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego na rok 2021/2022

Uwaga komunikat!

Lista placówek dysponujących wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej przesłana przez Wydział Oświaty

Lista według stanu na dzień 26.04.2021

Wyniki Naboru Na Rok Szkolny 2021/2022 do Klasy I

Rodziców dzieci zakwalifikowanych prosimy o podpisanie POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz załączników.

Lista dzieci zakwalifikowanych

Lista dzieci zakwalifikowanych - obwodowych

Lista dzieci przesuniętych - zakwalifikowanych do innych placówek

Lista dzieci PRZYJĘTYCH

Lista dzieci przyjętych z wniosku

Lista dzieci przyjętych - obwodowych

Nabór Na Rok Szkolny 2021/2022 do Klasy I

Informacja
dla rodziców

Uchwała Rady Miasta Poznania

Terminy
rekrutacji

Komunikat!

Zgłoszenie

wypełniają rodzice, których dzieci mieszkają w obwodzie naszej szkoły

Wniosek + oświadczenia

wypełniają rodzice, których dzieci mieszkają poza obwodem naszej  szkoły

Załączniki

Instrukcja elektronicznego składania dokumentów

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wniosek do nieobwodowej szkoły

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Oświadczenie 3

Oświadczenie 4

Oświadczenie 5

Potwierdzenie woli

Informator dla Rodziców

Funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym

W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły oraz dezynfekcji rąk przy wejściu.

Wyznaczyliśmy wejścia do szkoły dla określonych grup uczniów:

 

Wejście A (główne) –  oddział przedszkolny i klasy 1 – 3

 Wejście B  – uczniowie odbywający lekcje w salach od 106 do 113

Wejście C  (przy szatniach)  – uczniowie odbywający lekcje w salach od 117 do 121 i od 202 do 207

Wejście D (od stołówki) – dzieci uczęszczające do świetlicy

Plan lekcji

Plan lekcji dostępny jest po zalogowaniu się do systemu

Dzwonki lekcyjne

 1. 800 – 840
 2. 850 – 930
 3. 940 – 1020
 4. 1030 – 1110
 5. 1120 – 1200
 6. 1210 – 1250 (przerwa obiadowa kl. IV-VI)
 7. 1305 – 1345 (przerwa obiadowa kl. VII-VIII)
 8. 1400 – 1440
 9. 1450 – 1530
 10. 1540 – 1620

Niniejsze godziny lekcyjne i przerwy obowiązują dla klas 4-8.

Dla klas 0-3 przerwy regulują wychowawcy i opiekunowie klas.

Świetlica dla uczniów klas 1-3 czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1700.

Catering

Jesteśmy firmą cateringową , która od 15 lat zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie żywienia zbiorowego. Dostarczamy posiłki głównie do placówek oświatowych.
Szkoła do której będą uczęszczać Państwa dzieci współpracuje z naszą firmą od 2012 r.
Od września 2020  wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków

Stołówka rozpoczyna wydawanie posiłków od 7 września 2020 r.

Rejestracja jest już uruchomiona.
Aby się zarejestrować, prosimy kliknąć w poniższy link

Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć):

Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki, należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie.

Na pierwsze 7 dni od rejestracji, aby dać Państwu czas na oswojenie się z aplikacją www.zamowposilek.pl przyznajemy debet w wysokości 50 zł, a więc możliwość zamawiania bez konieczności dokonania wpłaty. Środki wykorzystane z debetu należy później spłacić.

Zamówienie posiłków na miesiąc wrzesień można złożyć w aplikacji do dnia 4.09.2020.

W kolejnych miesiącach zamówienia na przyszły miesiąc można składać do dnia 28 miesiąca poprzedzającego.

Obiady zamawiamy: na cały miesiąc lub wybrane dni tygodnia w cyklu miesięcznym.

Informacje na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji.

Istnieje możliwość zamówienia posiłku jednorazowo do godziny 8:00 tego samego dnia. Odwołanie posiłków można złożyć w aplikacji zawsze do godziny 8:00 tego samego dnia.

Jeżeli będą Państwo chcieli zapisać dziecko na obiady w trakcie trwania miesiąca prosimy o kontakt telefoniczny przed rejestracją na stronie internetowej.

Telefon kontaktowy 501 510 052- Joanna Łucka-Jeziorna

W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta bok@zamowposilek.pl lub po udanym zalogowaniu przez zakładkę „Pomoc > Wyślij wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.

Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

Jak to zrobić?

 • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne) należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
 • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką przedstawiającą widelec i nóż
 • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
 • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

 

Pozdrawiamy

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów tejże szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

 • z innymi organami Szkoły (Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim),
 • z Samorządem Lokalnym, czyli organem prowadzącym Szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze Szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
 • z Kuratorium Oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
 • z Radami Rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń).

Rada Rodziców jest autonomiczna, całkowicie niezależna od Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, co przejawia się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków. Posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami poprzez sprawozdania przedstawicieli klas podczas zebrań z rodzicami, przede wszystkim w celu informowania ich o działaniach Rady oraz wydatkowaniu finansów. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie nim zarządza.

Kontakt z Radą Rodziców

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez przedstawicieli Rady w każdej z klas lub mailowo pod adresem rada_rodzicowsp64@wp.pl.

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Maciej Łuszczyński
Zastępca przewodniczącego – Katarzyna Frankowska
Skarbnik – Agata Łuczak
Sekretarz – Anna Czubaszewska
Członek – Izabela Molczyk-Staszewska
Członek – Grzegorz Szułcik

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca – Agnieszka Sowa
Zastępca przewodniczącego – Klaudia Andrzejewska
Członek – Magdalena Biedna

Nr konta RR: 38 9068 1013 0000 0000 0007 8748

Programy i podręczniki

Pobierz dokument

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2020/2021

Pobierz dokument

Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca – Amelia Miller kl.8a
Zastępca  – Marta Jarecka kl.7f, Zofia Nurkiewicz kl.7c

Opiekunowie:

 • Hanna Leonarska
 • Paula Gumińska
 • Elżbieta Kostusiak
 • Justyna Załęska
 • Klaudia Blacha

Dofinansowanie
z Unii Europejskiej

Szanowni Państwo

Informujemy, iż nasza Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

PROJEKTY

1. Zdalna Szkoła - laptop Terra

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 99 999,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 99 999,90 zł

2. Zdalna Szkoła +

Miasto Poznań realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zdalna Szkoła+.

Celem projektu jest wsparcie placówek edukacyjnych w realizacji zajęć zdalnych poprzez zakup laptopów z oprogramowaniem oraz słuchawek.

Efektem zrealizowanych zadań objętych projektem będzie udostępnienie nauczycielom i uczniom narzędzi do realizowania nauczania w trybie zdalnym.

Całkowita wartość projektu: 164 999,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 164 999,56 zł