Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu,
im. Marii Konopnickiej

Najważniejsze informacje

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące naszej szkoły.

Hymn szkoły

Na rękach niebieskie tarcze
w metrykach niewiele lat.
Zawsze pierwsi, nigdy ostatni
idziemy zdobywać świat.

Pamiętaj tylko o tym,
niebieską tarczę masz,
byś zawsze z honorem ją nosił,
bo to symbol nasz.
To nic, że ręce mamy małe
i sił niewiele więcej,
dążymy do celu wytwale,
nie tylko w naszej piosence.

Słowa: Jadwiga Ilecka, Muzyka: Kosta Dzokas

Historia

Szkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu, swym początkiem sięga połowy XIX wieku. Zbudowano ją w 1850 roku na terenie wsi Żegrze. Budynek ten posiadał jedną izbę lekcyjną oraz mieszkanie dla nauczyciela. Z biegiem lat budynek szkolny okazał się za mały wobec rosnącej liczby uczniów. Zaistniała wielka potrzeba zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości nauki. W nowo wybudowanej szkole znajdowały się cztery izby lekcyjne i mieszkanie dla kierownika budynku. Na boisko przedszkolne i ziemię orną przeznaczono jeden hektar powierzchni. W pierwszych latach swego istnienia szkoła była jednoklasowa, w roku 1878 dwuklasowa, pięć lat później trzyklasowa, a od 1904 roku podniesiono stopień organizacyjny o piątą i szóstą klasę. Następstwem wzrostu liczby dzieci i powiększenia się ilości klas było powołanie do pracy nowych nauczycieli. Nauka odbywała się w języku niemieckim, co wywołało ogromne niezadowolenie zarówno dzieci jak i rodziców. Usunięcie w roku 1906 języka polskiego z nauczania religii spowodowało wybuch strajku szkolnego we Wrześni, do którego włączyli się uczniowie ze szkoły w Żegrzu. Bohaterską postawę dzieci wrzesińskich i pozostałych w zaborze pruskim z czasów tego strajków upamiętniła Maria Konopnicka w utworze rozpoczynającym się od słów:

Tam od Wrześni i od Warty
Biją głosy w świat otwarty
Biją głosy, ziemia jęczy
Prusak polskie dzieci męczy.

W 50. rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, wielkiej patriotki, poetki i powieściopisarki, Rada Pedagogiczna uchwałą z 3 września 1960 roku wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Okręgu Szkolnego o nadanie Szkole Podstawowej nr 64 – im. Marii Konopnickiej. 22 października 1960 roku, w dniu oficjalnego przekazania nowo wybudowanej szkoły, nadano jej imię Marii Konopnickiej. Od roku szkolnego 1966 – 1967 szkoła weszła w nowy system organizacyjny, wprowadzono bowiem ośmioletni obowiązek szkolny. 

Dzieci do Szkoły Podstawowej nr 64 ciągle przybywało. W 1990 roku przywrócono do szkoły naukę religii. Proboszcz miejscowej parafii pod wezwaniem św. Mateusza, ks. Piotr Bydałek, dokonał uroczystego poświęcenia krzyża, które dzieci zawiesiły w swoich klasach. Przez prawie 150 lat istnienia szkoła kierowało nią 7 dyrektorów. Pierwszym kierownikiem szkoły na wolnej od okupanta ziemi, tj. od dnia 1 maja 1919 roku był nauczyciel Józef Krawiec. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu jest Pani mgr Romualda Niemczal.

 

Kontakt

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu
os. Orła Białego 120
61-251 Poznań

Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00
telefon:
61 877 05 62
email: sp64@poczta.onet.pl

Dyrektor p. Romualda Niemczal tel.: 61 8770 562
Wicedyrektorzy p. Anna Gołębiewska i p. Katarzyna Wilanowicz tel.: 61 8720 815
Inspektor Ochrony Danych Osobowych m.j.o. p. Anna Kwiecińska iod3_mjo@um.poznan.pl tel. 723 211 742 lub 61 87 84 905
Świetlica tel: 511 700 542
Pedagog i psycholog tel: 61 875 88 17
Kierownik gospodarczy p. Ilona Starosta tel.:  61 8759 475
Kadry i płace p. Małgorzata Bartczak tel.: 61 8759 475
Księgowość p. Magdalena Małecka tel. : 61 8759 797
Sekretarz szkolny p. Romana Jaśkowiak