„Projekt Język”

Język polski to nie tylko lektury, kartkówki i wypracowania, ale także nasze bogactwo i wyjątkowość, dlatego z okazji Dnia Języka Ojczystego (21.02.2023) przygotowałyśmy dla Was aż trzy konkursy: „Ortograficzne graffiti”, „Jestem najlepszą wersją siebie” oraz „Najzabawniejszy łamaniec językowy”.

Zachęcamy do udziału 🙂

Regulamin konkursu „Ortograficzne graffiti”

I. Nazwa i cel konkursu.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą ,,Ortograficzne graffiti”.
2. Celem konkursu jest utworzenie pracy plastycznej przedstawiającej graffiti inspirowane polską ortografią i  propagowanie dbałości o język polski.

II. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu są nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 64      im. Marii Konopnickiej w Poznaniu.

III. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się 31.01.2023r. i trwa do 21.02.2023r.

IV. Zasady prowadzenia konkursu.

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-6 i 7-8, których zadaniem będzie samodzielne wykonanie w formie plakatu graffiti propagującego dbałość o ortografię. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.
2. Łamaniec językowy ma dotyczyć polskiej ortografii, dowolnej zasady ortograficznej, dbałości o poprawność.
3. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym.

V. Wybór zwycięzców.

1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa złożona z nauczycielek języka polskiego SP 64.
2. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy oraz przekaz, a także estetykę.
10. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej ze względu na poziom prac.

VI. Po rozstrzygnięciu konkursu wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz facebooku.

Regulamin konkursu „Jestem najlepszą wersją siebie”

I. Nazwa i cel konkursu.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Jestem najlepszą wersją siebie”.
2. Celem konkursu jest napisanie opowiadania lub wiersza o sobie oraz propagowanie samoakceptacji.

II. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu są nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu.

III. Czas trwania konkursu.

4.  Konkurs rozpoczyna się 31.01.2023r. i trwa do 21.02.2023r.

IV. Zasady prowadzenia konkursu.

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-6 i 7-8, których zadaniem będzie samodzielne napisanie tekstu dotyczącego samokaceptacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.
2. Tekst ma dotyczyć piękna, wyjątkowości i wartości jednostki, jaką jest każdy człowiek (przy zachowaniu dbałości o poprawność językową).

V. Wybór zwycięzców.

1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa złożona z nauczycielek języka polskiego SP 64.
2. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy oraz przekaz.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej ze względu na poziom prac.

VI. Po rozstrzygnięciu konkursu wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz facebooku.

Regulamin konkursu „Najzabawniejszy łamaniec językowy”

I. Nazwa i cel konkursu.

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą ,,Najzabawniejszy łamaniec językowy”.
2. Celem konkursu jest utworzenie zabawnego łamańca językowego i propagowanie języka polskiego wśród młodzieży.

II. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu są nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu.

III. Czas trwania konkursu.

Konkurs rozpoczyna się 31.01.2023r. i trwa do 21.02.2023r.

IV. Zasady prowadzenia konkursu.

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-6 i 7-8, których zadaniem będzie samodzielne wymyślenie łamańca językowego dotyczącego języka polskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.
2.  Łamaniec językowy ma dotyczyć bogactwa języka polskiego.
3. Zastrzega się nieuwzględnienie w konkursie prac o charakterze obraźliwym i wulgarnym.

V. Wybór zwycięzców.

1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa złożona z nauczycielek języka polskiego SP 64.
2.. Komisja oceniać będzie m.in. pomysłowość nadesłanej pracy oraz przekaz.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej ze względu na poziom prac.

VI. Po rozstrzygnięciu konkursu wyniki zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz facebooku.

Podziel się tym wpisem

Facebook

Więcej ...

Ogólne

Dzień Matematyki

Marzec to miesiąc MATEMATYKI. Również w naszej szkole obfitował w wiele matematycznych atrakcji, konkursów i wyzwań. 14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Matematyki oraz Święto Liczby Pi. W związku z tym, uczniowie przygotowali ciekawą wystawę, na której można było m. in. podziwiać prace przygotowane na konkursy- matematyczno-literacki oraz matematyczno-plastyczny. Lekcjom matematyki towarzyszyły zadania związane z Ludolfiną-

Klasy 4-8

„Projekt język” – wyniki konkursów

21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Ojczystego, z tej okazji uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wziąć udział w ,,Projekcie Język”, czyli w trzech konkursach polonistycznych. Niezmiernie cieszy fakt, że jak zwykle konkursy cieszyły się zainteresowaniem uczniów. Prace plastyczne można zobaczyć na szkolnym korytarzu (między salami 109 i 110).  Wyniki konkursów: Najzabawniejszy łamaniec językowy 1 miejsce –