„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna”

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą ozdobę wielkanocną” dla uczniów szkół podstawowych w Poznaniu. Ozdobę wielkanocną przynieś do świetlicy do dnia18.03.2020 r. (prace przyniesione po tym terminie nie biorą udziału w konkursie). Jury wybierze zwycięzcę i ogłosi wyniki 20.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas 1-8!

Izabela Gil i Daria Lament

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Organizatorem konkursu w ramach Szkolnego Kiermaszu Wielkanocnego jest Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu – Izabela Gil, Daria Lament.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Wielkanocnych
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Poznaniu . Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

Kategoria II: IV-VIII klasa szkoły podstawowej

 1. Technika: dowolna, przestrzenna;
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę;
 3. Do pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą dane, tj. imię autora oraz klasę;

KRYTERIUM OCENY PRAC: 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • walory artystyczne i estetyczne prac
 • zgodność z tematem
 1. W konkursie biorą udział prace, które zostały złożone do dn. 18.03.2020 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Do 18.03.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu – świetlica (sala nr 15).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20.03.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu.

Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, a dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy.

UWAGI ORGANIZATORA:

Organizator konkursu przewiduje utworzenie wystawy z otrzymanych prac, a następnie ich sprzedaż na Szkolnym Kiermaszu Wielkanocnym który będzie odbywał się od 16.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność świetlicy szkolnej: zabawki, klocki, materiały do prac plastycznych.

Uczestnictwo w  konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podziel się tym wpisem

Facebook

Więcej ...

Ogólne

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy na „Drzwi otwarte”, które odbędą się 19 marca od godz. 17:00!

Ogólne

Pożegnanie…

Im jaśniej człowiek płonął za życia, tym mocniej jego gwiazda świeci w ciemności. (George R. R. Martin) Nie sposób nam wyrazić żalu z powodu nagłej, tragicznej śmierci śp. Tymoteusza Dudy . Tymek był pełnym radości i marzeń, chłopcem, absolwentem naszej szkoły… naszym Uczniem i Kolegą. Mądry, pracowity, wrażliwy, wszechstronnie uzdolniony, zawsze uśmiechnięty, z blaskiem w pięknych,