Konkurs „Wakacje z książką”

Pokażcie w formie lapbooka, jakie książki przeczytaliście w czasie wakacji! Może uda Wam się zachęcić innych do sięgnięcia po interesujące lektury?

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje z książką”

I. Cel konkursu:

  • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności manualnych,
  • rozwijanie umiejętności tworzenia notatek graficznych.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

I kategoria –uczniowie klas IV –VI,

II kategoria –uczniowie klas VII i VIII.

2.Warunkiem uczestnictwa jest oddanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej samodzielnie.

3.Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

4.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

III. Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lapbooka opisującego książki/książkę przeczytane przez uczniów w czasie wakacji.  

IV. Forma pracy:

1. Praca przestrzenna (lapbook)

V. Termin dostarczania prac:

1.Prace należy  dostarczać do dnia 30 września 2022 roku do nauczycieli języka polskiego.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • sposób ujęcia tematu,
  • oryginalność ,
  • walory artystyczne,
  • nawiązania do treści utworów,
  • estetyka.

Podziel się tym wpisem

Facebook

Więcej ...

Ogólne

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy na „Drzwi otwarte”, które odbędą się 19 marca od godz. 17:00!

Ogólne

Pożegnanie…

Im jaśniej człowiek płonął za życia, tym mocniej jego gwiazda świeci w ciemności. (George R. R. Martin) Nie sposób nam wyrazić żalu z powodu nagłej, tragicznej śmierci śp. Tymoteusza Dudy . Tymek był pełnym radości i marzeń, chłopcem, absolwentem naszej szkoły… naszym Uczniem i Kolegą. Mądry, pracowity, wrażliwy, wszechstronnie uzdolniony, zawsze uśmiechnięty, z blaskiem w pięknych,