Konkurs „Wakacje z książką”

Pokażcie w formie lapbooka, jakie książki przeczytaliście w czasie wakacji! Może uda Wam się zachęcić innych do sięgnięcia po interesujące lektury?

REGULAMIN KONKURSU „Wakacje z książką”

I. Cel konkursu:

  • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
  • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności manualnych,
  • rozwijanie umiejętności tworzenia notatek graficznych.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:

I kategoria –uczniowie klas IV –VI,

II kategoria –uczniowie klas VII i VIII.

2.Warunkiem uczestnictwa jest oddanie przez uczestnika jednej pracy, wykonanej samodzielnie.

3.Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

4.Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

III. Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lapbooka opisującego książki/książkę przeczytane przez uczniów w czasie wakacji.  

IV. Forma pracy:

1. Praca przestrzenna (lapbook)

V. Termin dostarczania prac:

1.Prace należy  dostarczać do dnia 30 września 2022 roku do nauczycieli języka polskiego.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych:

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • sposób ujęcia tematu,
  • oryginalność ,
  • walory artystyczne,
  • nawiązania do treści utworów,
  • estetyka.

Podziel się tym wpisem

Facebook

Więcej ...

Klasy 4-8

Konkurs na szkolną maskotkę

REGULAMIN KONKURSU NA SZKOLNĄ MASKOTKĘ Organizatorem konkursu są nauczycielki języka polskiego oraz techniki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu.  promowanie dobrego imienia szkoły poprzez wyłonienie oryginalnej maskotki (do celów identyfikacyjnych i promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 64 im. M. Konopnickiej w Poznaniu) rozwijanie umiejętności i zdolności artystycznych, manualnych rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Ogólne

Rozpoczęcie roku szkolnego

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie! Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się 4 września: Świetlica w tym dniu czynna jest w godz. 6:00-17:00.