61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Konkurs fotograficzny

niebieskie kwiatki na łące

„ZIELONO MI –  CZYLI JAK PIĘKNIE JEST WIOSNĄ W PARKACH POZNANIA I OKOLICY” Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Regulamin konkursu:

 1. Cele konkursu:
 • Popularyzowanie piękna wiosny w najbliższej okolicy
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • Uwrażliwienie na piękno krajobrazu
 • Promowanie pasji fotograficznych wśród uczniów
 • Rozbudzanie wyobraźni
 1. Uczestnicy konkursu – uczniowie klas IV – VII SP 64

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 • Zadaniem uczestników jest wykonanie maksymalnie 3 zdjęć związane z tematem konkursu.
 • Fotografie powinny być zapisane w formacie cyfrowym. Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian i obróbki zdjęć. Zdjęcia należy zgrać na pendrive lub płytę CD, dostarczyć do nauczyciela przyrody.
 • Konkurs trwa do 14 maja 2018 r.
 • Prace należy podpisać danymi (imieniem, nazwiskiem, klasą)
 • Wyniki konkursu oraz wyróżnione zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły –22 maja 2018 r.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
 • Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie,  wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.
 • Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
  niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 • Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 1. Kryteria oceny prac
 • Oryginalność punktu widzenia fotografa
 • Pomysłowość
 • Wkład pracy i zgodność z tematyką konkursu
 • Estetyka wykonania pracy .
 1. Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe i dyplomy.

Punkty do zachowania: I miejsce – 10 pkt.

II miejsce – 8 pkt.

III miejsce – 6 pkt.

Wyróżnienie – 5 pkt.

Udział w konkursie – 3 pkt.

Nauczyciele przyrody i biologii