61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 8a

wychowawca – Anna Gołębiewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 121
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
08:55 - 09:40religia
Andrzej Łagoda
ICM
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
chemia
Bożena Wolska
s. 207
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. polski
Ewa Michalska
s. 109
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
chemia
Bożena Wolska
s. 207
10:50 - 11:35matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
11:45 - 12:30j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 205
religia
Andrzej Łagoda
ICM
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
aula/ mała salka
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 107
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Anna Gołębiewska
s. 206
zajęcia kreatywne
Ewa Michalska
s. 120
historia
Adam Fabiś
s. 01
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
13:50 - 14:35biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
historia
Adam Fabiś
s. 108
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30etyka
Ewa Michalska
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25

Klasa 8b

wychowawca – Elżbieta Kostusiak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45religia
Andrzej Łagoda
s. 01
zajęcia kreatywne
Ewa Carlton
s. 112
08:55 - 09:40biologia
Danuta Łukomska
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
09:50 - 10:35matematyka
Ewa Carlton
pracownia
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
10:50 - 11:35j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
chemia
Bożena Wolska
s. 207
11:45 - 12:30historia
Adam Fabiś
s. 107
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
aula/ mała salka
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
chemia
Bożena Wolska
s. 207
historia
Adam Fabiś
ICM
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
13:50 - 14:35informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 107
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 107
religia
Andrzej Łagoda
s. 112
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
15:40 - 16:25edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula

Klasa 8c

wychowawca – Magdalena Szmidt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45historia
Adam Fabiś
s. 107
08:55 - 09:40j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 110
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
10:50 - 11:35historia
Adam Fabiś
s. 107
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
chemia
Bożena Wolska
s. 207
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
religia
Andrzej Łagoda
s. 121
11:45 - 12:30matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 119
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
aula/ mała salka
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Magdalena Szmidt
s. 202
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 107
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
ICM
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
chemia
Bożena Wolska
s. 207
13:50 - 14:35religia
Andrzej Łagoda
s. 108
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
zajęcia kreatywne
Magdalena Szmidt
s. 202
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
etyka
Ewa Michalska
s. 120
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25

Klasa 8d

wychowawca – Halina Pacanowska-Wiśniewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45historia
Adam Fabiś
s. 107
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
chemia
Bożena Wolska
s. 207
08:55 - 09:40informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
09:50 - 10:35matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
chemia
Bożena Wolska
s. 207
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
10:50 - 11:35j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 205
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 119
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
11:45 - 12:30zajęcia kreatywne
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
religia
Andrzej Łagoda
ICM
historia
Adam Fabiś
ICM
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
aula/ mała salka
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
religia
Andrzej Łagoda
s. 112
13:50 - 14:35wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 107
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula
wiedza o społeczeństwie
Michał Włodarczak
s. 108
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120
15:40 - 16:25