61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 8a

wychowawca – Anna Gołębiewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
08:55 - 09:40religia
Andrzej Łagoda
ICM
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
chemia
Bożena Wolska
s. 207
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. polski
Ewa Michalska
s. 110
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
aula/ mała salka
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
chemia
Bożena Wolska
s. 207
10:50 - 11:35matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
11:45 - 12:30j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 205
religia
Andrzej Łagoda
ICM
historia
Adam Fabiś
s. 108
wiedza o społeczeństwie
Marin Jarosz
s. 107
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Anna Gołębiewska
s. 206
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula/01
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
13:50 - 14:35wiedza o społeczeństwie
Marcin Jarosz
s. 107
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Ewa Michalska
s. 120
historia
Adam Fabiś
s. 108
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30etyka
Ewa Michalska
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25

Klasa 8b

wychowawca – Elżbieta Kostusiak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
08:55 - 09:40biologia
Danuta Łukomska
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
zajęcia kreatywne
s. 28
09:50 - 10:35religia
Andrzej Łagoda
s. 01
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
10:50 - 11:35j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
chemia
Bożena Wolska
s. 207
11:45 - 12:30matematyka
Ewa Carlton
s. 206
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
aula/ mała salka
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
chemia
Bożena Wolska
s. 207
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
wiedza o społeczeństwie
s. 108
13:50 - 14:35informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wiedza o społeczeństwie
Marcin Jarosz
s. 107
historia
Adam Fabiś
s. 107
religia
Andrzej Łagoda
s. 112
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
historia
Adam Fabiś
s. 107
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
15:40 - 16:25edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula/120

Klasa 8c

wychowawca – Magdalena Szmidt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
08:55 - 09:40j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 110
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
zajęcia kreatywne
Magdalena Szmidt
s. 202
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
aula/mała salka
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
10:50 - 11:35historia
Adam Fabiś
s. 107
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
chemia
Bożena Wolska
s. 207
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
religia
Andrzej Łagoda
s. 121
11:45 - 12:30matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 119
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Magdalena Szmidt
s. 202
wiedza o społeczeństwie
Marcin Jarosz
s. 107
wiedza o społeczeństwie
Marcin Jarosz
ICM
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
chemia
Bożena Wolska
s. 207
13:50 - 14:35religia
Andrzej Łagoda
s. 110
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
historia
Adam Fabiś
ICM
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
etyka
Ewa Michalska
s. 120
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula/120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25

Klasa 8d

wychowawca – Halina Pacanowska-Wiśniewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45historia
Adam Fabiś
s. 107
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
chemia
Bożena Wolska
s. 207
08:55 - 09:40informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
religia
Andrzej Łagoda
s. 109
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
09:50 - 10:35matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
chemia
Bożena Wolska
s. 207
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
10:50 - 11:35j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 119
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 207
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
11:45 - 12:30zajęcia kreatywne
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
biologia
Anna Gołębiewska
s. 106
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
aula/ mała salka
12:40 - 13:25lekcja wychowawcza
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
historia
Adam Fabiś
s. t.
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
religia
Andrzej Łagoda
s. 112
13:50 - 14:35wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
edukacja dla bezpieczeństwa
Ireneusz Materniak
aula/120
wiedza o społeczeństwie
Marcin Jarosz
s. 108
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wiedza o społeczeństwie
s. 107
15:40 - 16:25