61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 7a

wychowawca – Anna Gołębiewska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45religia
Andrzej Łagoda
s. 207
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 119
chemia
Bożena Wolska
s. 207
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
08:50 - 09:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
język polski
Ewa Michalska
s. 120
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
chemia
Bożena Wolska
s. 207
09:50 - 10:35język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
język polski
Ewa Michalska
s. 120
10:45 - 11:30muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
język polski
Ewa Michalska
s. 113
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język polski
Ewa Michalska
s. 120
11:40 - 12:25historia
Adam Fabiś
s. 109
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
historia
Adam Fabiś
s. 109
matematyka
Klaudia Blacha
s. 28
12:45 - 13:30biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
język polski
Ewa Michalska
s. 110
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
13:35 - 14:20matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
l. wychowawcza
Anna Gołębiewska
s. 206
język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 121
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna

Klasa 7b

wychowawca – Adam Fabiś

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 119
08:50 - 09:35język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
10:45 - 11:30język polski
Halina Pacanowska
s. 121
biologia
Danuta Łukomska
s. 207
chemia
Bożena Wolska
s. 207
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 206
11:40 - 12:25religia
Andrzej Łagoda
pracownia
historia
Adam Fabiś
s. 119
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
religia
Andrzej Łagoda
s. 121
chemia
Bożena Wolska
s. 207
12:45 - 13:30biologia
Danuta Łukomska
s. 207
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
historia
Adam Fabiś
s. 113
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
13:35 - 14:20język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
l. wychowawcza
Adam Fabiś
s. 109
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
etyka
Ewa Michalska
s. 120
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna

Klasa 7c

wychowawca – Magdalena Szmidt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
chemia
Bożena Wolska
s. 207
08:50 - 09:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
chemia
Bożena Wolska
s. 207
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
09:50 - 10:35język polski
Halina Pacanowska
s. 121
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
religia
Andrzej Łagoda
s. 121
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
10:45 - 11:30język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 119
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
11:40 - 12:25matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
historia
Adam Fabiś
s. 113
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
12:45 - 13:30muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
13:35 - 14:20historia
Adam Fabiś
s. 109
l. wychowawcza
Magdalena Szmidt
s. 202
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna

Klasa 7d

wychowawca – Halina Pacanowska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 202
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
fizyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
08:50 - 09:35geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
historia
Adam Fabiś
pracownia
09:50 - 10:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
chemia
Bożena Wolska
s. 207
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
chemia
Bożena Wolska
s. 207
10:45 - 11:30historia
Adam Fabiś
s. 109
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
religia
Andrzej Łagoda
pracownia
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
11:40 - 12:25język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
biologia
Anna Gołębiewska
s. 206
język niemiecki
Elżbieta Kostusiak
s. 121
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
12:45 - 13:30język polski
Halina Pacanowska
s. 121
religia
Andrzej Łagoda
pracownia
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 119
13:35 - 14:20język polski
Halina Pacanowska
s. 121
l. wychowawcza
Halina Pacanowska
s. 121
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
etyka
Ewa Michalska
s. 120
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna