61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 6a

wychowawca – Agnieszka Sikorska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
08:55 - 09:40matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
religia
Andrzej Łagoda
ICM
09:50 - 10:35j. polski
Daria Łakoma
s. 109
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
matematyka
Klaudia Blacha
s. 106
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
10:50 - 11:35wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
aula/mała salka
historia
Adam Fabiś
s. 108
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
zajęcia komputerowe
Renata Nawrocka
s. 28
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
11:45 - 12:30j. polski
Daria Łakoma
s. 117
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 119
historia
Adam Fabiś
s. 28
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
12:40 - 13:25przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 205
j. polski
Daria Łakoma
s. 205
lekcja wychowawcza
Agnieszka Sikorska
s. 117
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
13:50 - 14:35zajęcia techniczne
Krzysztof Samborski
pracownia
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
14:45 - 15:30matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 120

Klasa 6b

wychowawca – Magdalena Szmidt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
08:55 - 09:40historia
Adam Fabiś
s. 107
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
zajęcia komputerowe
Renata Nawrocka
s. 28
09:50 - 10:35j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
10:50 - 11:35zajęcia techniczne
Krzysztof Samborski
pracownia
religia
Andrzej Łagoda
ICM
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 119
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
historia
Adam Fabiś
pracownia
11:45 - 12:30przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 117
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 109
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
aula/ mała salka
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
12:40 - 13:25matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 205
lekcja wychowawcza
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
13:50 - 14:35j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 205
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
14:45 - 15:30plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 120

Klasa 6c

wychowawca – Ewa Pawlicka

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
08:55 - 09:40j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
09:50 - 10:35matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
historia
Adam Fabiś
s. 107
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
10:50 - 11:35wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
aula/mała salka
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 109
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 01
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
11:45 - 12:30j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
12:40 - 13:25zajęcia komputerowe
Joanna Zbierska
s. 28
historia
Adam Fabiś
s. 109
lekcja wychowawcza
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
13:50 - 14:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
14:45 - 15:30przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
zajęcia techniczne
Krzysztof Samborski
pracownia
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 120

Klasa 6d

wychowawca – Klaudia Blacha

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 107
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
08:55 - 09:40j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 107
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
09:50 - 10:35historia
Adam Fabiś
s. 107
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
zajęcia techniczne
Krzysztof Samborski
pracownia
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
aula/mała salka
10:50 - 11:35religia
Andrzej Łagoda
s. 120
przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
historia
Adam Fabiś
s. 107
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
11:45 - 12:30przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
12:40 - 13:25matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
lekcja wychowawcza
Klaudia Blacha
s. 112
religia
Andrzej Łagoda
s. 110
13:50 - 14:35j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
zajęcia komputerowe
Joanna Zbierska
s. 28
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
14:45 - 15:30plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 205
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
[separatore

Klasa 6e

wychowawca – Alicja Zając

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
08:55 - 09:40przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
09:50 - 10:35j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. polski
Halina Pacanowska
s. 121
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
10:50 - 11:35muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
j. angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
historia
Adam Fabiś
ICM
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
11:45 - 12:30zajęcia techniczne
Krzysztof Samborski
pracownia
historia
Adam Fabiś
s. 206
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
aula/ mała salka
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
12:40 - 13:25religia
Andrzej Łagoda
s. 110
religia
Andrzej Łagoda
ICM
lekcja wychowawcza
Alicja Zając
s. 107
plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
13:50 - 14:35matematyka
Ewa Carlton
s. 111
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
matematyka
Ewa Carlton
s. 110
zajęcia komputerowe
Renata Nawrocka
s. 28
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25