61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 5a

wychowawca – Daria Łakoma

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
08:55 - 09:40matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 107
historia
Michał Włodarczak
s. 108
09:50 - 10:35j. polski
Daria Łakoma
s. 207
historia
Michał Włodarczak
s. 107
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 119
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 112
j. polski
Daria Łakoma
s. 110
10:50 - 11:35plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
j. polski
Daria Łakoma
s. 110
11:45 - 12:30muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
lekcja wychowawcza
Daria Łakoma
s. 109
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 109
12:40 - 13:25j. polski
Daria Łakoma
s. 110
religia
Danuta Kubala
s. 111
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 121
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
13:50 - 14:35technika
Krzysztof Samborski
pracownia
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
religia
Danuta Kubala
s. 120
14:45 - 15:30wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5b

wychowawca – Adrianna Pińska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
08:55 - 09:40j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
matematyka
Joanna Zbierska
s. 28
10:50 - 11:35historia
Michał Włodarczak
s. 01
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
matematyka
Joanna Zbierska
s. 205
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
11:45 - 12:30informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
lekcja wychowawcza
Adrianna Pińska
s. 110
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
12:40 - 13:25religia
Danuta Kubala
ICM
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
religia
Danuta Kubala
s. 106
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
13:50 - 14:35wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
historia
Michał Włodarczak
s. 107
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5c

wychowawca – Joanna Zbierska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 202
j. polski
Maria Jaskólska
s. 119
08:55 - 09:40religia
Danuta Kubala
s. 205
j. polski
Maria Jaskólska
s. 119
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
09:50 - 10:35historia
Michał Włodarczak
s. 206
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 111
10:50 - 11:35j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
historia
Michał Włodarczak
s. 107
lekcja wychowawcza
Joanna Zbierska
s. 111
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
12:40 - 13:25wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
religia
Danuta Kubala
s. 120
13:50 - 14:35j. polski
Maria Jaskólska
s. 109
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 207
14:45 - 15:30wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
15:40 - 16:25

Klasa 5d

wychowawca – Marta Bogdanowicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
08:55 - 09:40matematyka
Ewa Carlton
s. 112
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
historia
Michał Włodarczak
s. 01
09:50 - 10:35j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 117
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
10:50 - 11:35religia
Danuta Kubala
ICM
historia
Michał Włodarczak
s. 107
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 107
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 107
11:45 - 12:30j. polski
Maria Jaskólska
s. 117
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
lekcja wychowawcza
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
12:40 - 13:25religia
Danuta Kubala
pracownia
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
13:50 - 14:35matematyka
Ewa Carlton
s. 113
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5e

wychowawca – Paulina Pabiszczak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Ewa Carlton
s. 113
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 119
08:55 - 09:40historia
Michał Włodarczak
s. 121
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 111
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
religia
Danuta Kubala
ICM
historia
Michał Włodarczak
s. 107
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 107
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
10:50 - 11:35matematyka
Ewa Carlton
s. 110
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
11:45 - 12:30j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
lekcja wychowawcza
Paulina Pabiszczak
s. 120
religia
Danuta Kubala
s. 207
12:40 - 13:25j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 109
13:50-14:35wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5f

wychowawca – Katarzyna Karbowy

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
j. polski
Daria łakoma
s. 109
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
08:55 - 09:40j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 202
j. polski
Daria łakoma
s. 109
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 119
09:50 - 10:35religia
Danuta Kubala
ICM
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
historia
Michał Włodarczak
s. 107
10:50 - 11:35j. polski
Daria łakoma
s. 109
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
lekcja wychowawcza
Katarzyna karbowy
s. 206
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
j. polski
Daria łakoma
s. 119
12:40 - 13:25wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 119
j. polski
Daria łakoma
s. 109
13:50-14:35religia
Danuta Kubala
s. 120
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
14:45 - 15:30historia
Michał Włodarczak
s. 107
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121