61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 5a

wychowawca – Daria Łakoma

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45geografia
Sabina Klimaszyk
s. 206
08:55 - 09:40plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 107
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 106
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
09:50 - 10:35j. polski
Dorota Berg
s. 205
historia
Marcin Jarosz
s. 107
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 119
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 112
j. polski
Dorota Berg
s. 110
10:50 - 11:35matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Dorota Berg
s. 110
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. polski
Dorota Berg
s. 106
lekcja wychowawcza
Marcin Korbik
s. 109
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 107
12:40 - 13:25wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
religia
Danuta Kubala
s. 111
historia
Marcin Jarosz
ICM
religia
Danuta Kubala
s. 120
13:50 - 14:35technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Dorota Berg
s. 111
14:45 - 15:30wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5b

wychowawca – Adrianna Pińska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
08:55 - 09:40j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
matematyka
Joanna Zbierska
s. 28
10:50 - 11:35historia
Marin Jarosz
s. 01
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
matematyka
Joanna Zbierska
s. 205
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
11:45 - 12:30informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
lekcja wychowawcza
Adrianna Pińska
s. 110
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
12:40 - 13:25religia
Danuta Kubala
ICM
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
religia
Danuta Kubala
s. 109
j. polski
Adrianna Pińska
s. 110
13:50 - 14:35wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
historia
Marcin Jarosz
s. 107
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5c

wychowawca – Joanna Zbierska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 112
j. polski
Maria Jaskólska
s. 119
08:55 - 09:40religia
Danuta Kubala
s. 205
j. polski
Maria Jaskólska
s. 119
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
09:50 - 10:35biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 111
10:50 - 11:35j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
historia
Marcin Jarosz
s. 107
historia
Marcin Jarosz
s. 108
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
religia
Danuta Kubala
s. 01
lekcja wychowawcza
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
12:40 - 13:25plastyka
Sylwia Kaszkowiak
pracownia
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
13:50 - 14:35j. polski
Maria Jaskólska
s. 109
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5d

wychowawca – Marta Bogdanowicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
08:55 - 09:40matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 111
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 205
09:50 - 10:35j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Maria Jaskólska
s. 109
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
10:50 - 11:35religia
Danuta Kubala
ICM
historia
Marcin Jarosz
s. 107
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 107
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
lekcja wychowawcza
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
historia
Marcin Jarosz
s. 108
12:40 - 13:25wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
13:50 - 14:35religia
Danuta Kubala
s. 01
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5e

wychowawca – Paulina Pabiszczak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Ewa Carlton
s. 113
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 119
08:55 - 09:40historia
Marcin Jarosz
s. 121
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 109
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
historia
Marcin Jarosz
ICM
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 107
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
10:50 - 11:35matematyka
Ewa Carlton
s. 110
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
11:45 - 12:30j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
lekcja wychowawcza
Paulina Pabiszczak
s. 120
religia
Danuta Kubala
s. 207
12:40 - 13:25j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
religia
Danuta Kubala
s. 117
j. polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 109
13:50-14:35wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 207
14:45 - 15:30wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 5f

wychowawca – Katarzyna Karbowy

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
08:55 - 09:40j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 112
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
geografia
Sabina Klimaszyk
s. 119
09:50 - 10:35religia
Danuta Kubala
ICM
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
historia
Marcin Jarosz
s. 106
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
10:50 - 11:35plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 110
religia
Danuta Kubala
s. 119
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
11:45 - 12:30wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Łopusiński
aula/mała salka
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
lekcja wychowawcza
Katarzyna karbowy
s. 206
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
j. polski
Dorota Berg
s. 119
12:40 - 13:25j. polski
Dorota Berg
s. 109
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
biologia
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. polski
Dorota Berg
s. 111
j. polski
Dorota Berg
s. 119
13:50-14:35j. polski
Dorota Berg
s. 109
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30historia
Marcin Jarosz
s. 107
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121