61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 5a

wychowawca – Agnieszka Sikorska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45religia
Monika Mańczak
s. 111
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język polski
Daria Łakoma
s. 109
08:50 - 09:35przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język polski
Daria Łakoma
s. 109
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 207
zajęcia komputerowe
Hanna Leonarska
s. 28
09:50 - 10:35język polski
Daria Łakoma
s. 109
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
język polski
Daria Łakoma
s. 109
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 119
10:45 - 11:30matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
historia
Adam Fabiś
s. 113
język polski
Daria Łakoma
s. 111
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
11:40 - 12:25wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
12:45 - 13:30l. wychowawcza
Agnieszka Sikorska
s. 117
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
13:35 - 14:20język polski
Daria Łakoma
s. 110
religia
Monika Mańczak
s. 207
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 5b

wychowawca – Magdalena Szmidt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
08:50 - 09:35muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
historia
Adam Fabiś
s. 110
religia
Monika Mańczak
ICM
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
09:50 - 10:35religia
Monika Mańczak
s. 111
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
10:45 - 11:30matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
zajęcia komputerowe
Hanna Leonarska
s. 28
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 113
11:40 - 12:25wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Mateusz Truszyński
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 113
12:45 - 13:30l. wychowawcza
Magdalena Szmidt
s. 202
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
13:35 - 14:20plastyka
Krzysztof Samborski
s. 120
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 5c

wychowawca – Ewa Pawlicka

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
08:50 - 09:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
historia
Adam Fabiś
s. 119
religia
Monika Mańczak
s. 119
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
10:45 - 11:30przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
zajęcia komputerowe
Joanna Zbierska
s. 28
11:40 - 12:25religia
Monika Mańczak
s. 110
język angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 112
12:45 - 13:30l. wychowawcza
Ewa Pawlicka
s. 113
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 113
13:35 - 14:20wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
14:25 - 15:10plastyka
Krzysztof Samborski
etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 5d

wychowawca – Klaudia Blacha

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
08:50 - 09:35język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
09:50 - 10:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
10:45 - 11:30religia
Monika Mańczak
s. 110
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
religia
Monika Mańczak
ICM
plastyka
Krzysztof Samborski
s. 119
11:40 - 12:25język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
zajęcia komputerowe
Hanna Leonarska
s. 28
matematyka
Klaudia Blacha
s. 112
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
12:45 - 13:30l. wychowawcza
Klaudia Blacha
s. 112
przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
historia
Adam Fabiś
s. 109
13:35 - 14:20przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 5e

wychowawca – Alicja Zając

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 206
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
08:50 - 09:35religia
Monika Mańczak
s. 111
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 113
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
09:50 - 10:35technika
Krzysztof Samborski
pracownia
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 205
zajęcia komputerowe
Hanna Leonarska
s. 28
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
historia
Adam Fabiś
s. 109
10:45 - 11:30język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
11:40 - 12:25język polski
Halina Pacanowska
s. 121
plastyka
Krzysztof Samborski
pracownia
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
12:45 - 13:30l. wychowawcza
Alicja Zając
s. 110
język polski
Halina Pacanowska
s. 121
religia
Monika Mańczak
s. 207
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
13:35-14:20
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110