61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 4a

wychowawca – Katarzyna Byrt

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45religia
Danuta Kubala
s. 205
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
08:55 - 09:40matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 108
matematyka
Beata Krawczyk
s. 106
09:50 - 10:35j. polski
Katarzyna Byrt
s. 109
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 108
j. angielski
Justyna Załęska
s. 01
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
10:50 - 11:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
j. angielski
Justyna Załęska
s. 202
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 109
11:45 - 12:30muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
j. angielski
Justyna Załęska
s. 205
12:40 - 13:25matematyka
Beata Krawczyk
s. 119
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
historia
Marcin Jarosz
s. 107
13:50 - 14:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 108
religia
Danuta Kubala
s. 109
14:45 - 15:30lekcja wychowawcza
Katarzyna Byrt
s. 108
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 4b

wychowawca – Maria Jaskólska-Czub

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Beata Krawczyk
s. 110
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
08:55 - 09:40j. angielski
Justyna Załęska
s. 117
religia
Danuta Kubala
ICM
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
09:50 - 10:35przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
j. polski
Maria Jaskólska
s. 119
j. angielski
Justyna Załęska
s. 108
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
religia
Danuta Kubala
s. 112
10:50 - 11:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Maria Jaskólska
s. 109
j. angielski
Justyna Załęska
s. 108
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
11:45 - 12:30j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
matematyka
Beata Krawczyk
s. 8
historia
Marcin Jarosz
ICM
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
12:40 - 13:25przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
13:50 - 14:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
14:45 - 15:30lekcja wychowawcza
Maria Jaskólska
s. 109
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 121

Klasa 4c

wychowawca – Beata Krawczyk

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 108
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
08:55 - 09:40j. polski
Katarzyna Byrt
s. 109
j. angielski
Justyna Załęska
s. 106
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 109
09:50 - 10:35matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 111
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 109
10:50 - 11:35przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
religia
Danuta Kubala
s. 106
j. polski
Katarzyna Byrt
s. 01
j. angielski
Justyna Załęska
s. 119
11:45 - 12:30religia
Danuta Kubala
ICM
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
matematyka
Beata Krawczyk
s. 01
historia
Marcin Jarosz
s. 108
12:40 - 13:25wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
j. angielski
Justyna Załęska
s. 117
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
13:50-14:35matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
14:45 - 15:30lekcja wychowawcza
Beata Krawczyk
s. 111
muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
15:40 - 16:25

Klasa 4d

wychowawca – Sylwia Kaszkowiak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
08:55 - 09:40j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
09:50 - 10:35muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
j. angielski
Justyna Załęska
s. 119
10:50 - 11:35matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
j. polski
Maria Jaskólska
s. 01
j. polski
Maria Jaskólska
s. 108
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
11:45 - 12:30historia
Marcin Jarosz
s. 107
j. angielski
Justyna Załęska
s. 202
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
religia
Danuta Kubala
s. 109
matematyka
Beata Krawczyk
s. 111
12:40 - 13:25przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 110
j. polski
Maria Jaskólska
s. 109
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
13:50-14:35matematyka
Beata Krawczyk
s. 119
j. angielski
Justyna Załęska
s. 106
14:45-15:30religia
Danuta Kubala
s. 111
lekcja wychowawcza
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
15:40 - 16:25wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120

Klasa 4e

wychowawca – Dorota Berg

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. polski
Dorota Berg
s. 110
matematyka
Ewa Carlton
s. 112
08:55 - 09:40muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. polski
Dorota Berg
s. 110
historia
Marcin Jarosz
s. 107
09:50 - 10:35j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Dorota Berg
s. 121
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
10:50 - 11:35wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
religia
Danuta Kubala
s. 01
11:45 - 12:30j. polski
Dorota Berg
s. 109
religia
Danuta Kubala
s. 106
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
12:40 - 13:25matematyka
Ewa Carlton
s. 113
j. polski
Dorota Berg
s. 8
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
13:50-14:35plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
14:45 - 15:30lekcja wychowawcza
Dorota Berg
s. 110
15:40 - 16:25etyka
Ewa Michalska
s. 120

Klasa 4f

wychowawca – Sabina Buziuk-Klimaszyk

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
08:55 - 09:40j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
09:50 - 10:35matematyka
Ewa Carlton
s. 110
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
j. polski
Dorota Berg
s. 110
religia
Katarzyna Wawrzyniak
ICM
10:50 - 11:35j. polski
Dorota Berg
s. 109
religia
Katarzyna Wawrzyniak
pracownia
j. polski
Dorota Berg
s. 110
wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
11:45 - 12:30plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
matematyka
Ewa Carlton
s. 107
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
j. angielski
Magdalena Szmidt
s. 202
matematyka
Ewa Carlton
s. 113
12:40 - 13:25historia
Michał Włodarczak
s. 107
j. polski
Dorota Berg
s. 109
matematyka
Ewa Carlton
s. 108
informatyka
Renata Nawrocka
s. 28
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
13:50 - 14:35przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 120
j. polski
Dorota Berg
s. 121
14:45 - 15:30muzyka
Miłosz Buchowski
s. 106
lekcja wychowawcza
Sabina Klimaszyk
s. 205
15:40 - 16:25wychowanie fizyczne
Paula Gumińska
Marcin Korbik
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 120