61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Klasa 4a

wychowawca – Daria Łakoma

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
informatyka
Hanna Leonarska
s. 28
08:50 - 09:35j. polski
Daria Łakoma
s. 109
wdżwr
Adrianna Pińska
pracownia
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 205
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
09:50 - 10:35matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
pracownia
matematyka
Ewa Pawlicka
s. 113
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
10:45 - 11:30technika
Krzysztof Samborski
pracownia
historia
Adam Fabiś
s. 109
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
j. polski
Daria Łakoma
s. 121
11:40 - 12:25muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
l. wychowawcza
Daria Łakoma
s. 109
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
12:45 - 13:30wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
j. angielski
Marta Bogdanowicz
s. 112
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
j. polski
Daria Łakoma
s. 109
religia
s. Grażyna Dawidowska
s. 110
13:35 - 14:20religia
s. Grażyna Dawidowska
s. 109
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 4b

wychowawca – Adrianna Pińska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45matematyka
Joanna Zbierska
s. 110
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
historia
Adam Fabiś
s. 110
08:50 - 09:35wdżwr
Adrianna Pińska
s. 117
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
09:50 - 10:35przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
10:45 - 11:30język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 205
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 205
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
11:40 - 12:25język polski
Adrianna Pińska
s. 110
l. wychowawcza
Adrianna Pińska
s. 110
religia
s. Grażyna Dawidowska
s. 5
religia
s. Grażyna Dawidowska
s. 110
12:45 - 13:30technika
Krzysztof Samborski
pracownia
informatyka
Hanna Leonarska
s. 28
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
13:35 - 14:20matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 4c

wychowawca – Joanna Zbierska

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
wdżwr
Adrianna Pińska
pracownia
historia
Adam Fabiś
s. 109
08:50 - 09:35muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
religia
Andrzej Łagoda
s. 205
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
09:50 - 10:35język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
język polski
Adrianna Pińska
s. 117
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
religia
Andrzej Łagoda
pracownia
10:45 - 11:30wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 207
11:40 - 12:25przyroda
Danuta Łukomska
s. 207
l. wychowawcza
Joanna Zbierska
s. 111
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
12:45 - 13:30język polski
Adrianna Pińska
s. 120
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
13:35-14:20plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 111
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 4d

wychowawca – Marta Bogdanowicz

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 113
08:50 - 09:35język polski
Adrianna Pińska
s. 110
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 111
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
09:50 - 10:35język polski
Adrianna Pińska
s. 110
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
religia
Andrzej Łagoda
s. 111
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 111
10:45 - 11:30wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
religia
Andrzej Łagoda
s. 206
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
historia
Adam Fabiś
s. 109
11:40 - 12:25język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 205
l. wychowawcza
Marta Bogdanowicz
s. 117
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 205
język polski
Adrianna Pińska
s. 110
matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
12:45 - 13:30język polski
Adrianna Pińska
s. 110
zajęcia komputerowe
Hanna Leonarska
s. 28
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
13:35-14:20matematyka
Kamilla Jakubowska
s. 205
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 207
wychowanie fizyczne
Alicja Zając
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:25-15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 4e

wychowawca – Paulina Pabiszczak

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
08:50 - 09:35język polski
Paulina Pabiszczak
s. 117
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
09:50 - 10:35muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
10:45 - 11:30język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
pracownia
język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 202
religia
Andrzej Łagoda
pracownia
11:40 - 12:25język polski
Paulina Pabiszczak
s. 120
l. wychowawcza
Paulina Pabiszczak
s. 120
religia
Andrzej Łagoda
s. 206
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
historia
Adam Fabiś
s. 109
12:45 - 13:30matematyka
Joanna Zbierska
s. 28
przyroda
Anna Gołębiewska
s. 206
wdżwr
Adrianna Pińska
s. 110
przyroda
Anna Gołębiewska
s. 206
13:35-14:20język angielski
Agnieszka Sikorska
s. 117
wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
14:25 - 15:10wychowanie fizyczne
Marcin Łopusiński
Mateusz Truszyński
sala gimnastyczna
etyka
Ewa Michalska
s. 110

Klasa 4f

wychowawca – Katarzyna Karbowy

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00 - 08:45wdżwr
Adrianna Pińska
pracownia
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
08:50 - 09:35matematyka
Joanna Zbierska
s. 112
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
język polski
Daria Łakoma
s. 109
09:50 - 10:35informatyka
Joanna Zbierska
s. 28
historia
Adam Fabiś
s. 109
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 205
język polski
Daria Łakoma
s. 110
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
10:45 - 11:30język polski
Daria Łakoma
s. 111
religia
Andrzej Łagoda
ICM
matematyka
Joanna Zbierska
s. 111
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
przyroda
Katarzyna Karbowy
s. 206
11:40 - 12:25język polski
Daria Łakoma
s. 111
l. wychowawcza
Katarzyna Karbowy
s. 207
muzyka
Maria Wojtkowiak
s. 119
wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
technika
Krzysztof Samborski
pracownia
12:45 - 13:30wychowanie fizyczne
Marcin Korbik
Marcin Łopusiński
sala gimnastyczna
język polski
Daria Łakoma
s. 109
plastyka
Sylwia Kaszkowiak
s. 205
religia
Andrzej Łagoda
s. 121
język angielski
Marta Bogdanowicz
s. 117
13:35 - 14:20
14:25 - 15:10etyka
Ewa Michalska
s. 110